Sveriges Åkeriföretag

Åkerinäringens branschorganisation

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vår verksamhetsidé är att stödja medlemsföretagens behov av företagsutveckling, opinionsbildning och lobbying.

Om Sveriges Åkeriföretag

Åkerinäringen är en förutsättning för allt företagande och handel, för arbetstillfällen och för tillväxt. Tillsammans omsätter vi cirka 160 miljarder kronor, det vill säga ungefär fyra procent av BNP, och sysselsätter drygt 180 000 människor. Cirka 5 300 åkeriföretag med sammanlagt 36 000 fordon har valt att vara medlemmar hos oss. Det gör våra möjligheter att påverka vår egen bransch väldigt stora.

Idé och organisation

Sveriges Åkeriföretag ska stödja medlemsföretagens behov av företagsutveckling, opinionsbildning och lobbying. Vi har huvudkontor i Stockholm och sammanlagt 15 kontor runt om i landet. Vi samarbetar med åkerinäringens branschorganisationer i andra länder och bevakar tillsammans internationella frågor. Tillsammans med systerorganisationerna DTL i Danmark och NLF i Norge har vi bildat Nordic Logistics Association (NLA) med säte i Bryssel. Vi är anslutna till den internationella vägtransportunionen IRU.

Övergripande mål

Lönsamhet, konkurrenskraft, effektivitet och säkerhet är några av nyckelorden i våra övergripande mål.

  • En lönsam och attraktiv bransch. Vårt mål är att medlemskapet i Sveriges Åkeriföretag ska ge ökade förutsättningar för bättre lönsamhet.
  • Stärkt konkurrenskraft. Vårt mål är att vi ska vara en naturlig samtalspartner för regering och myndigheter och därigenom ha inflytande av beslut.
  • Effektiva transporter. Då vi är en del av problemet med utsläpp av växthusgaser måste vi även bli en del av lösningen. Vårt mål är att politiker och beställare ska se oss som miljökunniga och ansvarstagande.
  • Trafiksäkerhet. Vårt mål är att vi ska uppfattas vara offensiva och ansvarstagande inom trafiksäkerhet.

Läs mer om Sveriges Åkeriföretag

Besök https://akeri.se och läs mer om vad vi gör och våra tjänster till dig som medlemsföretag.

Vi finns till för Sveriges åkeriföretagare

Vårt mål är att lyfta hela den svenska åkerinäringen, göra näringen mer synlig och höja branschens anseende.