Lär dig mer om transportekonomi!

På Sveriges Åkeriföretag genomför vi kontinuerligt kurser i transportekonomi och SÅ Index. På akeri.se kan du anmäla dig till någon av våra utbildningar. Du kan också sätta upp dig på vår intresselista, så kontaktar vi dig när vi har en kurs på gång. På den här sidan kan du redan nu lära dig mer om SÅ Index. Och vi lägger upp fler filmer löpande.

Fördelarna med SÅ Index

Vill vi ha en fungerande marknad för lastbilstransporter är det viktigt med en fungerande ersättningsmodell som minskar osäkerheten vid långvariga affärsuppgörelser. SÅ Index erbjuder säljare och köpare av transporter ett enkelt sätt att reglera ersättningar vid lastbilstransporter. När förhållandet mellan kostnader och ersättning bibehålls skapas förutsättningar för en hållbar och långsiktig affär.

Snabbgenomgång uppdatera DMT Excelmall

Med den nya webbaserade plattformen kan du fortfarande uppdatera din DMT Excelmall. Här får du reda på hur du låser upp ditt Excelblad och uppdaterar den med den senaste avläsningsmånadens siffra.

Snabbgenomgång Andelar

Olika typtransporter är olika viktade vad gäller kostnadsslag. Skapa en tabell och ett diagram med T08-typtransportserier som visar andel av olika kostnadsslag. Du kan sen exportera uppgifterna till Excel.

Snabbgenomgång Lägg till användare

Om du har abonnemang Medium, Large eller Enterprise kan du lägga till fler användare till ditt konto. Här följer en snabb genomgång hur du lägger till dina användare.