Priser och abonnemang

De indextal som visar kostnadsutvecklingen vid lastbilstransporter fastställs av SCB (Statistiska Centralbyrån). SCB täcker sina kostnader genom avgifter och för lastbilstransporter är det Sveriges Åkeriföretag som står för merparten av kostnaden. Sveriges Åkeriföretag tar sedan betalt av transportköpande företag, transportförmedlare och åkerier. Detta sker i form av prenumerationer. På den här sidan presenteras våra olika Index inklusive priser.

SÅ Index Bas

1 användare

1040 kr/år

Pris för icke medlem i
Sveriges Åkeriföretag
1380 kr/år
Full access SÅ Index
Support via e-post och
telefon 09:00-17:00
1 användare

SÅ Index Medium

5 användare

2800 kr/år

Pris för icke medlem i
Sveriges Åkeriföretag
4200 kr/år
Full access SÅ Index
Support via e-post och
telefon 09:00-17:00
5 användare

SÅ Index Large

10 användare

5350 kr/år

Pris för icke medlem i
Sveriges Åkeriföretag
7130 kr/år
Full access SÅ Index
Support via e-post och
telefon 09:00-17:00
10 användare

SÅ Index Enterprise

Obegränsat antal användare

9000 kr/år

Pris för icke medlem i
Sveriges Åkeriföretag
12000 kr/år
Full access SÅ Index
Support via e-post och
telefon 09:00-17:00
Obegränsat antal användare